Kontrast: 
A 
A 
Czcionka: 
A- A+
Oficjalny Serwis Internetowy
22 listopada 2017. imieniny: Cecylia, Jonatan, Stefan
Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

Pałac w Woli Rasztowskiej

Dawna siedziba letnia króla Jana III Sobieskiego, przekazany rodzinie Chrzanowskich, obecnie mieści się tam Szkoła Podstawowa.

Dom św. siostry Faustyny Kowalskiej

Dom w Ostrówku, do którego w lipcu 1924 r. przyjechała Helena Kowalska, pochodzi z początku XX wieku.

Rzeka Rządza w Gminie Klembów

Malownicze tereny przyrzecza zachęcają do spacerów, wypraw rowerowych i konnych oraz spływów kajakowych.

Rzeka Rządza z lotu ptaka w Starym Kraszewie

Wiosenne rozlewiska na rzece Rządzy są istnym rajem dla przylatujących po zimie m.in. bocianów, kaczek i innych ptaków.

Park Rekreacyjny wraz z Ośrodkiem Zdrowia w Ostrówku

Na terenie parku jest plac zabaw, scena, chodniki wraz z ławkami - wszystko do użytku mieszkańców, jak i dla gości z poza gminy.

Stacja uzdatniania wody w Klembowie.

Sieć wodociągowa w 9 miejscowościach (74,9 km).

ePUAP - Elektoroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Unia Europejska
  × strona główna
Herb
Położenie
Rys historyczny
Tereny inwestycyjne
Walory turystyczne
Edukacja
Służba zdrowia
Kultura
Organizacje pozarządowe - NGO
Policja
Gospodarka odpadami
Akty prawne
Deklaracja
Harmonogram odbiorów
Segregowanie
PSZOK
Działalność regulowana
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu
Firmy zajmujące się wywozem nieczystości ciekłych
Kontakt
Zakład Gospodarki Komunalnej
GOPS
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Rada Gminy
Młodzieżowa Rada Gminy Klembów
Sołtysi Gminy
PROJEKTY Z UE
Strategia Rozwoju
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Wzory Dokumentów
Tabliczki adresowe
Nieodpłatna pomoc prawna
Orlik
Nordic Waling
Wyprawa z naturą i kulturą
MRIC_logo
sławni ludzie z naszej gminy

YouTube - Gmina Klembów

Facebook - Gmina Klembów
«Deklaracja»

DEKLARACJA

 1. Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone w Uchwale Rady Gminy Klembów nr VIII/64/2015 z dnia 28 maja 2012 r.
 2. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
 3. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy, istnieje obowiązek składania zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany;
 4. W Gminie Klembów obowiązek złożenia deklaracji mają:
  • właściciele nieruchomości zamieszkałych tj. właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych (np. zarządcy wspólnot mieszkaniowych),
  • właściciele nieruchomości niezamieszkałych (tj. banki, sklepy, itp.)
  • właściciele nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
 5. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Klembów określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki;
 6. Wypełnioną deklarację można dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:

  Urząd Gminy w Klembowie
  ul. Gen. Fran. Żymirskiego 38
  05 - 205 Klembów

 7. Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy w pokoju nr 8 lub na niniejszej stronie - poniżej.
 

Dokumenty do pobrania

 1. Naciśnij aby pobraćDruk deklaracji - nieruchomości zamieszkałe
 2. Naciśnij aby pobraćDruk deklaracji - nieruchomości niezamieszkałe
 3. Naciśnij aby pobraćDruk deklaracji - domki letniskowe lub one nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe
 4. Naciśnij aby pobraćPrzykład prawidłowo wypełnionej deklaracji - nieruchomości zamieszkałe
 5. Naciśnij aby pobraćPrzykład prawidłowo wypełnionej deklaracji - nieruchomości niezamieszkałe
 6. Naciśnij aby pobraćPrzykład prawidłowo wypełnionej deklaracji - domki letniskowe lub one nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe
 
 
 


Linia Autobusowa Radzymin - Klembów


SPSMS
Profil Zaufany

<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA