Kontrast: 
A 
A 
Czcionka: 
A- A+
Oficjalny Serwis Internetowy
20 kwietnia 2018. imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

Pałac w Woli Rasztowskiej

Dawna siedziba letnia króla Jana III Sobieskiego, przekazany rodzinie Chrzanowskich, obecnie mieści się tam Szkoła Podstawowa.

Dom św. siostry Faustyny Kowalskiej

Dom w Ostrówku, do którego w lipcu 1924 r. przyjechała Helena Kowalska, pochodzi z początku XX wieku.

Rzeka Rządza w Gminie Klembów

Malownicze tereny przyrzecza zachęcają do spacerów, wypraw rowerowych i konnych oraz spływów kajakowych.

Rzeka Rządza z lotu ptaka w Starym Kraszewie

Wiosenne rozlewiska na rzece Rządzy są istnym rajem dla przylatujących po zimie m.in. bocianów, kaczek i innych ptaków.

Park Rekreacyjny wraz z Ośrodkiem Zdrowia w Ostrówku

Na terenie parku jest plac zabaw, scena, chodniki wraz z ławkami - wszystko do użytku mieszkańców, jak i dla gości z poza gminy.

Stacja uzdatniania wody w Klembowie.

Sieć wodociągowa w 9 miejscowościach (74,9 km).

ePUAP - Elektoroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Unia Europejska
  × strona główna
Herb
Położenie
Rys historyczny
Tereny inwestycyjne
Walory turystyczne
Edukacja
Służba zdrowia
Kultura
Organizacje pozarządowe - NGO
Policja
Gospodarka odpadami
Akty prawne
Deklaracja
Harmonogram odbiorów
Segregowanie
PSZOK
Działalność regulowana
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu
Firmy zajmujące się wywozem nieczystości ciekłych
Kontakt
Zakład Gospodarki Komunalnej
GOPS
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Rada Gminy
Młodzieżowa Rada Gminy Klembów
Sołtysi Gminy
PROJEKTY Z UE
REWITALIZACJA
Strategia Rozwoju
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Wzory Dokumentów
Tabliczki adresowe
Nieodpłatna pomoc prawna
Orlik
VIII Biegu Cichociemnych
Nordic Waling
Wyprawa z naturą i kulturą
MRIC_logo
sławni ludzie z naszej gminy

YouTube - Gmina Klembów

Facebook - Gmina Klembów

Ostrzeżenia
«Deklaracja»

DEKLARACJA

 1. Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone w Uchwale Rady Gminy Klembów nr XXX.375.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
 2. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
 3. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy, istnieje obowiązek składania zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany;
 4. W Gminie Klembów obowiązek złożenia deklaracji mają:
  • właściciele nieruchomości zamieszkałych tj. właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych (np. zarządcy wspólnot mieszkaniowych),
  • właściciele nieruchomości niezamieszkałych (tj. banki, sklepy, itp.)
  • właściciele nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
 5. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Klembów określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki;
 6. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć:
  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 8,
  • wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Klembowie ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego umieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 570).

  Jak złożyć deklarację za pomocą środków komunikacji elektronicznej krok po kroku.

  1. Załóż konto na portalu ePUAP.
  2. Uzyskaj Profil Zaufany - szczegółowe informacje tutaj.
  3. Po zalogowaniu się do portalu ePUAP wybierz skrót interesującej Cię deklaracji zamieszczony poniżej lub wyszukaj formularz ręcznie.
 7. Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy w pokoju nr 8 lub na niniejszej stronie - poniżej.
 

Dokumenty do pobrania

 1. Naciśnij aby pobraćDruk deklaracji - nieruchomości zamieszkałe
 2. Naciśnij aby pobraćDruk deklaracji - nieruchomości niezamieszkałe
 3. Naciśnij aby pobraćDruk deklaracji - domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe
 4. Naciśnij aby pobraćPrzykład prawidłowo wypełnionej deklaracji - nieruchomości zamieszkałe
 5. Naciśnij aby pobraćPrzykład prawidłowo wypełnionej deklaracji - nieruchomości niezamieszkałe
 6. Naciśnij aby pobraćPrzykład prawidłowo wypełnionej deklaracji - domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe
 
 
 


Linia Autobusowa Radzymin - Klembów


Zostaw 1% w Gminie Klembów
SPSMS
Profil Zaufany
Mapa Wrota Mazowsza

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA