Kontrast: 
A 
A 
Czcionka: 
A- A+
Oficjalny Serwis Internetowy
11 grudnia 2017. imieniny: Waldemar, Damazy
Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

Pałac w Woli Rasztowskiej

Dawna siedziba letnia króla Jana III Sobieskiego, przekazany rodzinie Chrzanowskich, obecnie mieści się tam Szkoła Podstawowa.

Dom św. siostry Faustyny Kowalskiej

Dom w Ostrówku, do którego w lipcu 1924 r. przyjechała Helena Kowalska, pochodzi z początku XX wieku.

Rzeka Rządza w Gminie Klembów

Malownicze tereny przyrzecza zachęcają do spacerów, wypraw rowerowych i konnych oraz spływów kajakowych.

Rzeka Rządza z lotu ptaka w Starym Kraszewie

Wiosenne rozlewiska na rzece Rządzy są istnym rajem dla przylatujących po zimie m.in. bocianów, kaczek i innych ptaków.

Park Rekreacyjny wraz z Ośrodkiem Zdrowia w Ostrówku

Na terenie parku jest plac zabaw, scena, chodniki wraz z ławkami - wszystko do użytku mieszkańców, jak i dla gości z poza gminy.

Stacja uzdatniania wody w Klembowie.

Sieć wodociągowa w 9 miejscowościach (74,9 km).

ePUAP - Elektoroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Unia Europejska
  × strona główna
Herb
Położenie
Rys historyczny
Tereny inwestycyjne
Walory turystyczne
Edukacja
Służba zdrowia
Kultura
Organizacje pozarządowe - NGO
Policja
Gospodarka odpadami
Akty prawne
Deklaracja
Harmonogram odbiorów
Segregowanie
PSZOK
Działalność regulowana
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu
Firmy zajmujące się wywozem nieczystości ciekłych
Kontakt
Zakład Gospodarki Komunalnej
GOPS
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Rada Gminy
Młodzieżowa Rada Gminy Klembów
Sołtysi Gminy
PROJEKTY Z UE
REWITALIZACJA
Strategia Rozwoju
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Wzory Dokumentów
Tabliczki adresowe
Nieodpłatna pomoc prawna
Orlik
Nordic Waling
Wyprawa z naturą i kulturą
MRIC_logo
sławni ludzie z naszej gminy

YouTube - Gmina Klembów

Facebook - Gmina Klembów
«Gospodarka odpadami»

OPŁATY

Wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych są zobowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z częstotliwością raz na miesiąc do:

27 dnia każdego miesiąca

Opłatę można wnosić w punkcie kasowym znajdującym się w Urzędzie Gminy Klembów, przekazem pocztowym lub drogą elektroniczną na rachunek bankowy nr:

54 1240 5282 1111 0010 5173 8478

Właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku są zobowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • z dołu w terminie do 15 grudnia 2015 r. za rok 2015,
  • z góry w terminie do 30 kwietnia danego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

UWAGA !!! W tytule przelewu należy podać adres nieruchomości, której dotyczy opłata oraz dane osoby, która złożyła deklarację.

UWAGA!!! Pamiętaj, że rachunku za odpady komunalne nie otrzymasz do domu.

Wysokość opłaty będzie zależna od:
  • w przypadku nieruchomości zamieszkałych - ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości oraz sposobu zbierania odpadów (selektywnie lub nieselektywnie);
  • w przypadku nieruchomości niezamieszkałych - od ilości zgłoszonych pojemników
  • W przypadku nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - od ilości posiadanych domków

Tabele opłat

Nieruchomości zamieszkałe

Sposób zbierania
odpadów komunalnych
Stawka
od osoby/za miesiąc
selektywnie 7 zł
nieselektywnie 14 zł

Nieruchomości niezamieszkałe

Pojemność pojemnika
na odpady
W przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
(stawka za 1 pojemnik)
W przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny
(stawka za 1 pojemnik)
120 l 9 zł 18 zł
240 l 17 zł 35 zł
1100 l 100 zł 160 zł
5m3 - 7m3 300 zł 470 zł

Domki letniskowe

Sposób zbierania
odpadów komunalnych
Ryczałtowa stawka opłaty
Od jednego domku letniskowego
Od jednej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
selektywnie 63 zł
nieselektywnie 126 zł
 
 
 


Linia Autobusowa Radzymin - Klembów


SPSMS
Profil Zaufany
Mapa Wrota Mazowsza

<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA