Kontrast: 
A 
A 
Czcionka: 
A- A+
Oficjalny Serwis Internetowy
20 kwietnia 2018. imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

Pałac w Woli Rasztowskiej

Dawna siedziba letnia króla Jana III Sobieskiego, przekazany rodzinie Chrzanowskich, obecnie mieści się tam Szkoła Podstawowa.

Dom św. siostry Faustyny Kowalskiej

Dom w Ostrówku, do którego w lipcu 1924 r. przyjechała Helena Kowalska, pochodzi z początku XX wieku.

Rzeka Rządza w Gminie Klembów

Malownicze tereny przyrzecza zachęcają do spacerów, wypraw rowerowych i konnych oraz spływów kajakowych.

Rzeka Rządza z lotu ptaka w Starym Kraszewie

Wiosenne rozlewiska na rzece Rządzy są istnym rajem dla przylatujących po zimie m.in. bocianów, kaczek i innych ptaków.

Park Rekreacyjny wraz z Ośrodkiem Zdrowia w Ostrówku

Na terenie parku jest plac zabaw, scena, chodniki wraz z ławkami - wszystko do użytku mieszkańców, jak i dla gości z poza gminy.

Stacja uzdatniania wody w Klembowie.

Sieć wodociągowa w 9 miejscowościach (74,9 km).

ePUAP - Elektoroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Unia Europejska
  × strona główna
Herb
Położenie
Rys historyczny
Tereny inwestycyjne
Walory turystyczne
Edukacja
Służba zdrowia
Kultura
Organizacje pozarządowe - NGO
Policja
Gospodarka odpadami
Zakład Gospodarki Komunalnej
GOPS
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Rada Gminy
Młodzieżowa Rada Gminy Klembów
Sołtysi Gminy
PROJEKTY Z UE
REWITALIZACJA
Strategia Rozwoju
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Wzory Dokumentów
Tabliczki adresowe
Nieodpłatna pomoc prawna
Orlik
VIII Biegu Cichociemnych
Nordic Waling
Wyprawa z naturą i kulturą
MRIC_logo
sławni ludzie z naszej gminy

YouTube - Gmina Klembów

Facebook - Gmina Klembów

Ostrzeżenia
«Wzory Dokumentów»
Wzory oświadczeń majątkowych

Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy
Wzór oświadczenia majątkowego wójta, sekretarza, skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych

Wzory deklaracji i informacji podatkowych
 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - Załącznik 1
 2. Podatek rolny - wkładka - Załącznik 1a
 3. Podatek leśny - wkładka - Załącznik 1b
 4. Dane identyfikacyjne - Załącznik 1c
 5. Deklaracja na podatek od nieruchomości - Załącznik 2
 6. Deklaracja na podatek rolny - Załącznik 3
 7. Deklaracja na podatek leśny - Załącznik 4
Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja meldunkowa
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 2. Zgłoszenie pobytu stałego
 3. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 4. Zgłoszenie pobytu czasowego
 5. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 6. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej
 7. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 8. Pełnomocnictwo do spraw meldunkowych
 9. Podanie o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 10. Podanie o sprostowanie aktu stanu cywilnego
 11. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego
 12. Podanie o odpis skrócony/zupełny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)

Wzory dokumentów dostępne tutaj

Referat inwestycji (RI)
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym
 3. Wniosek na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi
 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklam w pasie drogowym
 6. Wniosek o wyznaczenie linii rozgraniczenia
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ)
 1. Wniosek o wykup od gminy nieruchomości
 2. Wniosek o wydzierżawienie gruntu
 3. Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
 4. Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o numerze porządkowym
 5. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 6. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 7. Wniosek o wypis i wyrys
 8. Wniosek o wycinkę drzew
 9. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
 10. Wniosek o wydanie opinii w sprawie wstępnego podziału nieruchomości
 11. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
 12. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 13. Wniosek na odbiór eternitu
 14. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
 15. Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
 16. Wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej
 17. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 18. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiornków bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 19. Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 20. Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt
 21. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie rewitalizacji
Działalność gospodarcza
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż /lub sprzedaż i podawanie/ napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż /lub sprzedaż i podawanie/ napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż /lub sprzedaż i podawanie/ napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu
 5. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Regulaminy
Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku Na Terenie Gminy Klembów
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Sprawy różne
 1. Ankieta dotycząca linii autobusowej Radzymin – Klembów
 
 
 


Linia Autobusowa Radzymin - Klembów


Zostaw 1% w Gminie Klembów
SPSMS
Profil Zaufany
Mapa Wrota Mazowsza

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA