Kontrast: 
A 
A 
Czcionka: 
A- A+
Oficjalny Serwis Internetowy
20 kwietnia 2018. imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

Pałac w Woli Rasztowskiej

Dawna siedziba letnia króla Jana III Sobieskiego, przekazany rodzinie Chrzanowskich, obecnie mieści się tam Szkoła Podstawowa.

Dom św. siostry Faustyny Kowalskiej

Dom w Ostrówku, do którego w lipcu 1924 r. przyjechała Helena Kowalska, pochodzi z początku XX wieku.

Rzeka Rządza w Gminie Klembów

Malownicze tereny przyrzecza zachęcają do spacerów, wypraw rowerowych i konnych oraz spływów kajakowych.

Rzeka Rządza z lotu ptaka w Starym Kraszewie

Wiosenne rozlewiska na rzece Rządzy są istnym rajem dla przylatujących po zimie m.in. bocianów, kaczek i innych ptaków.

Park Rekreacyjny wraz z Ośrodkiem Zdrowia w Ostrówku

Na terenie parku jest plac zabaw, scena, chodniki wraz z ławkami - wszystko do użytku mieszkańców, jak i dla gości z poza gminy.

Stacja uzdatniania wody w Klembowie.

Sieć wodociągowa w 9 miejscowościach (74,9 km).

ePUAP - Elektoroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Unia Europejska
  × strona główna
Herb
Położenie
Rys historyczny
Tereny inwestycyjne
Walory turystyczne
Edukacja
Służba zdrowia
Kultura
Organizacje pozarządowe - NGO
Policja
Gospodarka odpadami
Zakład Gospodarki Komunalnej
GOPS
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Rada Gminy
Młodzieżowa Rada Gminy Klembów
Sołtysi Gminy
PROJEKTY Z UE
REWITALIZACJA
Strategia Rozwoju
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Wzory Dokumentów
Tabliczki adresowe
Nieodpłatna pomoc prawna
Orlik
VIII Biegu Cichociemnych
Nordic Waling
Wyprawa z naturą i kulturą
MRIC_logo
sławni ludzie z naszej gminy

YouTube - Gmina Klembów

Facebook - Gmina Klembów

Ostrzeżenia
«REWITALIZACJA»

Program Rewitalizacji dla Gminy Klembów na lata 2017-2023

Program Rewitalizacji dla Gminy Klembów na lata 2017-2023 został przyjęty przez Radę Gminy Klembów Uchwałą nr VIII.352.2017 z dnia 27 września 2017r.

Dokument został przygotowany zgodnie z zapisami zawartymi w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, dalej "Wytyczne" opublikowanymi przez Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016 r., i stanowi podsumowanie prac nad Programem Rewitalizacji, w tym przede wszystkim wskazuje problemy społeczne wynikające z przeprowadzonej diagnozy oraz wyznacza obszar rewitalizacji, wymagający konkretnych działań tj. projektów rewitalizacyjnych niezbędnych do powodzenia procesu rewitalizacji w Gminie Klembów.

Rewitalizacja zgodnie z wytycznymi to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

Program Rewitalizacji dla Gminy Klembów na lata 2017-2023 ma na celu rozwiązanie problemów na obszarach zdegradowanych, przy założeniu optymalnego wykorzystania położenia Gminy Klembów oraz wzmacniania jej lokalnego potencjału i jest procesem wieloletnim, złożonym i kosztownym, zarządzanym przez gminę, opartym na aktywnej współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i lokalną społecznością.

Wdrożenie do realizacji wyżej wymienionego dokumentu pozwoli na odbudowanie więzi społecznych na obszarach problemowych, przywróci ład przestrzenny, podniesie estetykę gminy i stworzy warunki do jej rozwoju.

Opracowanie Programu Rewitalizacji umożliwia pozyskanie funduszy unijnych przez Gminę Klembów i inne podmioty z terenu gminy na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych.

Zgodnie z wytycznymi Programem Rewitalizacji zostało objęte:

Obszar

Mieszkańcy

Powierzchnia

liczba

udział w %

liczba

udział w %

Gmina– ogółem

9 631

100%

85,79 km2

100%

Obszar rewitalizacji

2 566

26,6%

9,67 km2

11,27%

Po bardzo szczegółowej analizie wytypowano do obszaru rewitalizacji 9 sołectw, tj. Karolew, Krusze, Krzywica, Lipka, Nowy Kraszew, Pieńki, Sitki, Rasztów, Roszczep.

Zapraszamy do zapoznania się z całym dokumentem lub tylko z jego częściami, które są do pobrania poniżej. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w opracowanie tego dokumentu.

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Klembów było możliwe, dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

 

Dokumenty do pobrania

 1. Naciśnij aby pobraćProgram Rewitalizacji dla Gminy Klembów na lata 2017-2023
 2. Naciśnij aby pobraćDiagnoza czynników i zjawisk kryzysowych
 3. Naciśnij aby pobraćPodsumowanie delimitacji obszaru rewitalizacji
 4. Naciśnij aby pobraćZałożenia Programu Rewitalizacji
 5. Naciśnij aby pobraćObszar rewitalizacji - mapa

Historia rewitalizacji:

 1. Rewitalizacja w Gminie Klembów - Spotkanie informacyjne
 2. Ankieta dotycząca Programu Rewitalizacji dla Gminy Klembów
 3. Rewitalizacja w Gminie Klembów - Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
 4. REWITALIZACJA w Gminie Klembów - Konsultacje, pomysły
 5. Rewitalizacja w Gminie Klembów - Spotkanie podsumowujące
 6. Rewitalizacja w Gminie Klembów - Diagnoza
 
 
 


Linia Autobusowa Radzymin - Klembów


Zostaw 1% w Gminie Klembów
SPSMS
Profil Zaufany
Mapa Wrota Mazowsza

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA