Kontrast: 
A 
A 
Czcionka: 
A- A+
Oficjalny Serwis Internetowy
18 lutego 2018. imieniny: Konstancja, Maksym, Bernadeta
Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

Pałac w Woli Rasztowskiej

Dawna siedziba letnia króla Jana III Sobieskiego, przekazany rodzinie Chrzanowskich, obecnie mieści się tam Szkoła Podstawowa.

Dom św. siostry Faustyny Kowalskiej

Dom w Ostrówku, do którego w lipcu 1924 r. przyjechała Helena Kowalska, pochodzi z początku XX wieku.

Rzeka Rządza w Gminie Klembów

Malownicze tereny przyrzecza zachęcają do spacerów, wypraw rowerowych i konnych oraz spływów kajakowych.

Rzeka Rządza z lotu ptaka w Starym Kraszewie

Wiosenne rozlewiska na rzece Rządzy są istnym rajem dla przylatujących po zimie m.in. bocianów, kaczek i innych ptaków.

Park Rekreacyjny wraz z Ośrodkiem Zdrowia w Ostrówku

Na terenie parku jest plac zabaw, scena, chodniki wraz z ławkami - wszystko do użytku mieszkańców, jak i dla gości z poza gminy.

Stacja uzdatniania wody w Klembowie.

Sieć wodociągowa w 9 miejscowościach (74,9 km).

ePUAP - Elektoroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Unia Europejska
  × strona główna
Herb
Położenie
Rys historyczny
Tereny inwestycyjne
Walory turystyczne
Edukacja
Rekrutacja
CUW
Szkoły
Żłobki i Przedszkola
Ogłoszenia i informacje
Wzory dokumentów
Służba zdrowia
Kultura
Organizacje pozarządowe - NGO
Policja
Gospodarka odpadami
Zakład Gospodarki Komunalnej
GOPS
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Rada Gminy
Młodzieżowa Rada Gminy Klembów
Sołtysi Gminy
PROJEKTY Z UE
REWITALIZACJA
Strategia Rozwoju
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Wzory Dokumentów
Tabliczki adresowe
Nieodpłatna pomoc prawna
Orlik
VIII Biegu Cichociemnych
Nordic Waling
Wyprawa z naturą i kulturą
MRIC_logo
sławni ludzie z naszej gminy

YouTube - Gmina Klembów

Facebook - Gmina Klembów
«Rekrutacja»
Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Gminy Klembów

Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Gminy Klembów

Informujemy, że od 20 marca do 27 marca 2017 r. do godz. 14.00 rodzicie/opiekunowie prawni dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów składają tzw. deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w siedzibie przedszkola lub szkoły podstawowej, do której aktualnie dziecko uczęszcza.

Formularz deklaracji jest dostępny:

 • w przedszkolu/szkole podstawowej, do której uczęszcza obecnie dziecko,
 • na stronie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych szkół podstawowych w Gminie Klembów tutaj

Informacja dla rodziców dzieci ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole:

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów (zakładka: Oferty placówek).

Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 zostanie przeprowadzona poprzez system elektroniczny i rozpocznie się w dniu 29 marca od godz. 10.00 i potrwa do 21 kwietnia 2017 r.: do godziny 11.00 rejestracja w systemie, do godziny 12.00 złożenie podpisanego wniosku w tzw. placówce pierwszego wyboru. Pełny harmonogram rekrutacji w zakładce: Zasady i harmonogram rekrutacji lub do pobrania tutaj.


Informacje dotyczące opłat ponoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Klembów (stawki aktualnie obowiązujące):

Opłaty za pobyt:

 • w oddziale przedszkolnym 5 godzinnym jest bezpłatny,
 • w oddziale 10 godzinnym bezpłatny przez pierwsze 5 godzin zajęć , za kolejne godziny pobytu dziecka rodzic zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę,

Opłaty za wyżywienie dziecka w oddziale przedszkolnym:

 • Szkoła Podstawowa w Klembowie, Woli Rasztowskiej oraz Kruszu - obiad - 2,80 zł,
 • Szkoła Podstawowa w Dobczynie - obiad - 3,00 zł,
 • Przedszkole w Ostrówku - śniadanie 2,30 zł, obiad 3,70 zł, podwieczorek 1,50 zł,
 • Punkt Przedszkolny w Starym Kraszewie - śniadanie 2,25 zł, obiad 3,75 zł, podwieczorek 1,50 zł.

Uchwały dot. rekrutacji:

 • w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów tutaj.
 • w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów tutaj.

Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udzielają:

 • przedszkola i szkoły podstawowe prowadzące oddział przedszkolny
 • Centrum Usług Wspólnych w Klembowie: tel. 29 753 88 28-31, e-mail: oswiata@klembow.pl

Link do strony rekrutacyjnej tutaj.


https://przedszkola-klembow.nabory.pl/

Urząd Gminy w Klembowie informuje, że przetwarza zbiór danych osobowych z użyciem systemu informatycznego NABO w celu realizacji zadania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Klembów. Prawna podstawa realizacji celu zgodna z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Administratorem Danych Osobowych jest : Urząd Gminy w Klembowie, mający siedzibę w Klembowie, ul.Gen. F. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, który reprezentuje Wójt Gminy Klembów. Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanym w systemie NABO, przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art. 32-35 wyżej przywołanej ustawy.
 
 
 


Linia Autobusowa Radzymin - Klembów


Zostaw 1% w Gminie Klembów
SPSMS
Profil Zaufany
Mapa Wrota Mazowsza

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

MAPA SERWISU
STATYSTYKA