Kontrast: 
A 
A 
Czcionka: 
A- A+
Oficjalny Serwis Internetowy
20 kwietnia 2018. imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

Pałac w Woli Rasztowskiej

Dawna siedziba letnia króla Jana III Sobieskiego, przekazany rodzinie Chrzanowskich, obecnie mieści się tam Szkoła Podstawowa.

Dom św. siostry Faustyny Kowalskiej

Dom w Ostrówku, do którego w lipcu 1924 r. przyjechała Helena Kowalska, pochodzi z początku XX wieku.

Rzeka Rządza w Gminie Klembów

Malownicze tereny przyrzecza zachęcają do spacerów, wypraw rowerowych i konnych oraz spływów kajakowych.

Rzeka Rządza z lotu ptaka w Starym Kraszewie

Wiosenne rozlewiska na rzece Rządzy są istnym rajem dla przylatujących po zimie m.in. bocianów, kaczek i innych ptaków.

Park Rekreacyjny wraz z Ośrodkiem Zdrowia w Ostrówku

Na terenie parku jest plac zabaw, scena, chodniki wraz z ławkami - wszystko do użytku mieszkańców, jak i dla gości z poza gminy.

Stacja uzdatniania wody w Klembowie.

Sieć wodociągowa w 9 miejscowościach (74,9 km).

ePUAP - Elektoroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Unia Europejska
  × strona główna
Herb
Położenie
Rys historyczny
Tereny inwestycyjne
Walory turystyczne
Edukacja
Służba zdrowia
Kultura
Organizacje pozarządowe - NGO
Policja
Gospodarka odpadami
Zakład Gospodarki Komunalnej
GOPS
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Rada Gminy
Młodzieżowa Rada Gminy Klembów
Sołtysi Gminy
PROJEKTY Z UE
REWITALIZACJA
Strategia Rozwoju
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Wzory Dokumentów
Tabliczki adresowe
Nieodpłatna pomoc prawna
Orlik
VIII Biegu Cichociemnych
Nordic Waling
Wyprawa z naturą i kulturą
MRIC_logo
sławni ludzie z naszej gminy

YouTube - Gmina Klembów

Facebook - Gmina Klembów

Ostrzeżenia
«Strategia Rozwoju»

Strategia Rozwoju Gminy Klembów na lata 2015-2020
z perspektywą do 2030

Strategia Rozwoju Gminy Klembów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2030 jest podstawowym dokumentem długofalowej polityki, który tworzy platformę współpracy, współdziałania wszystkich zainteresowanych w szczególności: samorządu, przedsiębiorców, organizacji społecznych i mieszkańców Gminy Klembów. Uchwalona przez Radę Gminy Klembów w dniu 26.11.2015r., Strategia Rozwoju Gminy Klembów na lata 2015-2020 daje możliwość tworzenia warunków do rozwijania aktywności i świadomości społecznej poprzez różne formy współdziałania.

Wizja Gminy Klembów wynikająca z przyjętego dokumentu, opracowanego z uwzględnieniem analizy danych zastanych, badań jakościowych i ilościowych, analiz strategicznych (analiza SWOT, PEST, analiza interesariuszy), 5 spotkań warsztatowych skupiających przedstawicieli kluczowych podmiotów i instytucji z terenu gminy Klembów, wywiadów indywidualnych i konsultacji on-line przedstawia się następująco:

Wizja Gminy Klembów do roku 2030

Gmina Klembów to bezpieczne, spokojne, czyste i komfortowe miejsce do zamieszkania i życia. Największą wartością Gminy jest czyste środowisko naturalne, którego bogactwo różnorodności i walory zapewniają mieszkańcom gminy, gmin sąsiadujących i Warszawy możliwość czerpania radości z rekreacji na łonie przyrody. O jakości życia przesądzają przyjazne, uczynne i otwarte na innych postawy mieszkańców. Życie w gminie jest bezpieczne i stabilne. Mieszkańcy mają zaufanie do siebie i do władz gminy, która zarządza nią w sposób skuteczny w poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Gmina wyróżnia się ilością lokalnych inicjatyw i zaangażowaniem mieszkańców w jej rozwój. Przedsiębiorcy oferują atrakcyjne miejsca pracy, a rozwój lokalnego biznesu oparty jest o szacunek do środowiska i ludzi.

Zapraszamy do zapoznania się z kompletnym dokumentem Strategia Rozwoju Gminy Klembów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2030r.

 

W dniu 16.10.2017r. zebrał się Zespół ds. wdrażania i monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Klembów na lata 2015-2020 z perspektywa do 2030. Zespół dokonał analizy stopnia realizacji podejmowanych działań określonych w przedmiotowym dokumencie. Efekty pracy zostały zebrane w dokumencie, który można pobrać poniżej.

 

Dokumenty do pobrania

  1. Naciśnij aby pobraćStrategia Rozwoju Gminy Klembów na lata 2015-2020
  2. Naciśnij aby pobraćSprawozdanie z przeglądu Strategii Rozwoju Gminy Klembów na lata 2015-2020, z perspektywą do 2030 – październik 2017
 
 
 


Linia Autobusowa Radzymin - Klembów


Zostaw 1% w Gminie Klembów
SPSMS
Profil Zaufany
Mapa Wrota Mazowsza

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA