Kontrast: 
A 
A 
Czcionka: 
A- A+
Oficjalny Serwis Internetowy
20 marca 2018. imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol
Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

Pałac w Woli Rasztowskiej

Dawna siedziba letnia króla Jana III Sobieskiego, przekazany rodzinie Chrzanowskich, obecnie mieści się tam Szkoła Podstawowa.

Dom św. siostry Faustyny Kowalskiej

Dom w Ostrówku, do którego w lipcu 1924 r. przyjechała Helena Kowalska, pochodzi z początku XX wieku.

Rzeka Rządza w Gminie Klembów

Malownicze tereny przyrzecza zachęcają do spacerów, wypraw rowerowych i konnych oraz spływów kajakowych.

Rzeka Rządza z lotu ptaka w Starym Kraszewie

Wiosenne rozlewiska na rzece Rządzy są istnym rajem dla przylatujących po zimie m.in. bocianów, kaczek i innych ptaków.

Park Rekreacyjny wraz z Ośrodkiem Zdrowia w Ostrówku

Na terenie parku jest plac zabaw, scena, chodniki wraz z ławkami - wszystko do użytku mieszkańców, jak i dla gości z poza gminy.

Stacja uzdatniania wody w Klembowie.

Sieć wodociągowa w 9 miejscowościach (74,9 km).

ePUAP - Elektoroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Unia Europejska
  × strona główna
Herb
Położenie
Rys historyczny
Tereny inwestycyjne
Walory turystyczne
Edukacja
Służba zdrowia
Kultura
Organizacje pozarządowe - NGO
Policja
Gospodarka odpadami
Zakład Gospodarki Komunalnej
GOPS
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Rada Gminy
Młodzieżowa Rada Gminy Klembów
Sołtysi Gminy
PROJEKTY Z UE
REWITALIZACJA
Strategia Rozwoju
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Wzory Dokumentów
Tabliczki adresowe
Nieodpłatna pomoc prawna
Orlik
VIII Biegu Cichociemnych
Nordic Waling
Wyprawa z naturą i kulturą
MRIC_logo
sławni ludzie z naszej gminy

YouTube - Gmina Klembów

Facebook - Gmina Klembów

Ostrzeżenia
«Aktualności !!!»
OD 1 STYCZNIA 2018 R. ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OD 1 STYCZNIA 2018 R. ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z kończącą się 31.12.2017 r. umową z firmą Kobe s.c., został ogłoszony nowy przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Klembów.

Najkorzystniejsza oferta finansowa, złożona przez firmę MPK PURE HOME Sp. z o.o. pokazała, iż obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie będą wystarczały na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Do tej pory koszt odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych za jeden miesiąc z terenu całej gminy wynosił 65 880,00 zł brutto. Od 1 stycznia 2018 r. koszty te będą opiewały na kwotę 111 982,50 zł brutto za jeden miesiąc (wzrost o około 70%). Podwyżki kosztów gospodarki odpadami występują w chwili obecnej w całym kraju, co pokazują wyniki przetargów. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie, koniecznym było podjęcie nowej uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Zgodnie z nową uchwałą nr IX.366.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2017 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

Nieruchomości zamieszkałe

Nieruchomości niezamieszkałe

Działki rekreacyjne

Sposób zbierania odpadów komunalnych

Stawka od osoby za miesiąc (zł)

Pojemność pojemnika na odpady

Selektywnie

Nieselektywnie

Sposób zbierania odpadów komunalnych

Ryczałtowa stawka opłaty za 1 domek/za rok (zł)

Stawka za 1 pojemnik/za miesiąc (zł)

selektywnie

10,00

120 l

18,00

36,00

selektywnie

108,00

nieselektywnie

20,00

240 l

34,00

60,00

nieselektywnie

216,00

-

-

1100 l

150,00

260,00

-

 

-

-

5 – 7 m3

420,00

620,00

-

 

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej jako iloczyn nowej stawki oraz danych podanych w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej w Urzędzie Gminy w Klembowie. Zawiadomienia zostaną doręczone przez Sołtysów przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty tj. do 27 stycznia 2018 r. Wprowadzenie zmiany stawek nie wymaga konieczności złożenia nowej deklaracji.

Harmonogram odbioru odpadów 2018

  1. Harmonogram - Rejon I
  2. Harmonogram - Rejon II
  3. Harmonogram - Rejon III

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2018 r. zostanie dostarczony przez Sołtysów wraz z zawiadomieniami o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2018r. Ponadto harmonogram odbioru odpadów jest dostępny w Urzędzie Gminy w Klembowie w pokoju nr 8 oraz został zamieszczony w miesięczniku „Między Rządzą a Cienką”.

« powrót
 
 
 


Linia Autobusowa Radzymin - Klembów


Zostaw 1% w Gminie Klembów
SPSMS
Profil Zaufany
Mapa Wrota Mazowsza

<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA