Kontrast: 
A 
A 
Czcionka: 
A- A+
Oficjalny Serwis Internetowy
18 lutego 2018. imieniny: Konstancja, Maksym, Bernadeta
Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

Pałac w Woli Rasztowskiej

Dawna siedziba letnia króla Jana III Sobieskiego, przekazany rodzinie Chrzanowskich, obecnie mieści się tam Szkoła Podstawowa.

Dom św. siostry Faustyny Kowalskiej

Dom w Ostrówku, do którego w lipcu 1924 r. przyjechała Helena Kowalska, pochodzi z początku XX wieku.

Rzeka Rządza w Gminie Klembów

Malownicze tereny przyrzecza zachęcają do spacerów, wypraw rowerowych i konnych oraz spływów kajakowych.

Rzeka Rządza z lotu ptaka w Starym Kraszewie

Wiosenne rozlewiska na rzece Rządzy są istnym rajem dla przylatujących po zimie m.in. bocianów, kaczek i innych ptaków.

Park Rekreacyjny wraz z Ośrodkiem Zdrowia w Ostrówku

Na terenie parku jest plac zabaw, scena, chodniki wraz z ławkami - wszystko do użytku mieszkańców, jak i dla gości z poza gminy.

Stacja uzdatniania wody w Klembowie.

Sieć wodociągowa w 9 miejscowościach (74,9 km).

ePUAP - Elektoroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Unia Europejska
  × strona główna
Herb
Położenie
Rys historyczny
Tereny inwestycyjne
Walory turystyczne
Edukacja
Służba zdrowia
Kultura
Organizacje pozarządowe - NGO
Policja
Gospodarka odpadami
Zakład Gospodarki Komunalnej
GOPS
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Rada Gminy
Młodzieżowa Rada Gminy Klembów
Sołtysi Gminy
PROJEKTY Z UE
REWITALIZACJA
Strategia Rozwoju
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Wzory Dokumentów
Tabliczki adresowe
Nieodpłatna pomoc prawna
Orlik
VIII Biegu Cichociemnych
Nordic Waling
Wyprawa z naturą i kulturą
MRIC_logo
sławni ludzie z naszej gminy

YouTube - Gmina Klembów

Facebook - Gmina Klembów
«Aktualności !!!»
ZAWIADOMIENIE - XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 17 ust.1 pkt.1 Statutu Gminy Klembów zawiadamiam o XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 26.10.2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie, ul. Strażacka 8.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy,
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy,
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy,
 4. Przyjęcie protokołu z VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy,
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 rok,
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027,
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na 2018 rok",
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Klembów na 2018 rok",
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ujednolicenia nazw ulic w miejscowości Ostrówek gmina Klembów,
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów,
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu rozwoju "Strategii Rozwoju Gminy Klembów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2030",
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów,
 17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Klembów za okres między sesjami,
 18. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje,
 19. Sprawy różne i wolne wnioski,
 20. Ustosunkowanie się Rady Gminy Klembów do zarzutów zawartych w piśmie załączonym do pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 2017 r. LEX-I.40.577.2017.MR,
 21. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych,
 22. Zamknięcie obrad XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy.
« powrót
 
 
 


Linia Autobusowa Radzymin - Klembów


Zostaw 1% w Gminie Klembów
SPSMS
Profil Zaufany
Mapa Wrota Mazowsza

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

MAPA SERWISU
STATYSTYKA