Kontrast: 
A 
A 
Czcionka: 
A- A+
Oficjalny Serwis Internetowy
21 lutego 2017. imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstut
Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

Pałac w Woli Rasztowskiej

Dawna siedziba letnia króla Jana III Sobieskiego, przekazany rodzinie Chrzanowskich, obecnie mieści się tam Szkoła Podstawowa.

Dom św. siostry Faustyny Kowalskiej

Dom w Ostrówku, do którego w lipcu 1924 r. przyjechała Helena Kowalska, pochodzi z początku XX wieku.

Rzeka Rządza w Gminie Klembów

Malownicze tereny przyrzecza zachęcają do spacerów, wypraw rowerowych i konnych oraz spływów kajakowych.

Rzeka Rządza z lotu ptaka w Starym Kraszewie

Wiosenne rozlewiska na rzece Rządzy są istnym rajem dla przylatujących po zimie m.in. bocianów, kaczek i innych ptaków.

Park Rekreacyjny wraz z Ośrodkiem Zdrowia w Ostrówku

Na terenie parku jest plac zabaw, scena, chodniki wraz z ławkami - wszystko do użytku mieszkańców, jak i dla gości z poza gminy.

Stacja uzdatniania wody w Klembowie.

Sieć wodociągowa w 9 miejscowościach (74,9 km).

ePUAP - Elektoroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Unia Europejska
  × strona główna
Herb
Położenie
Rys historyczny
Tereny inwestycyjne
Przyroda i turystyka
Edukacja
Służba zdrowia
Kultura
Organizacje pozarządowe - NGO
Policja
Gospodarka odpadami
Zakład Gospodarki Komunalnej
GOPS
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołtysi Gminy
PROJEKTY Z UE
Strategia Rozwoju
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Wzory Dokumentów
Tabliczki adresowe
Zostaw 1% w Gminie Klembów
Zostaw 1% w Gminie Klembów
VII Bieg Cichociemnych
Nordic Waling
Wyprawa z naturą i kulturą
MRIC_logo
sławni ludzie z naszej gminy

YouTube - Gmina Klembów

Facebook - Gmina Klembów
Zapraszamy na Akcję Honorowego Oddawania Krwi
 
Wójt Gminy Klembów Rafał Mathiak oraz Proboszcz Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła Ks. Jacek Turek w Woli Rasztowskiej wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zapraszają na Akcję Honorowego Oddawania Krwi, która odbędzie się w niedzielę 19 lutego w godzinach od 10:00 do 14:00. Miejscem oddania krwi będzie specjalny ambulans z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który zostanie ustawiony na placu przy kościele w Woli Rasztowskiej.  ...więcej
ZAWIADOMIENIE - XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy
 
Na podstawie § 17 ust.1 pkt.1 Statutu Gminy Klembów zawiadamiam o XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 09.02.2017 r. (czwartek) o godz. 1600 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie, ul. Strażacka 8.   ...więcej
Informacja w sprawie HPAI
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie informuje o wprowadzeniu Rozporządzenie nr 1 z dnia 19 stycznia 2017 roku Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów żyrardowskiego i sochaczewskiego.  ...więcej
Uwaga! Skrócenie terminu naboru zgłoszeń - wymiana pieców węglowych do 03.02.2017r.
 
Informujemy, że termin składania deklaracji o przystąpieniu do projektu dot. ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Klembów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni" został skrócony do 03.02.2017r. do godz. 14:30.  ...więcej
Nabór partnera w ramach Działania 9.1
 
Otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020  ...więcej
Składanie wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016
 
Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  ...więcej
Bezpłatny odbiór zużytej folii rolniczej
 
Bezpośrednio z gospodarstwa odbierane będą odpady typu:folia po sianokiszonce, folia po pryzmach, worki po nawozach. Folia powinna być w miarę możliwości oczyszczona, związana oraz posegregowana.   ...więcej
Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2017 roku
 
Wójt Gminy Klembów informuje, iż producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów położonych na terenie Gminy Klembów, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonej na 2017 r., w dwóch terminach:   ...więcej
Zmiana siedziby i numerów telefonu ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie informuje, że od dnia 16/01/2017 biuro ZGK zmieniło swoją siedzibę i znajduje się przy Urzędzie Gminy w Klembowie ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38.   ...więcej
Konkurs dla organizacji pozarządowych ogłoszony.
 
Wójt Gminy Klembów Rafał Mathiak ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz polityki prorodzinnej.  ...więcej
Pokazano 11 - 20 z 387
<< Poprzednie   Następne >>
 
 
 
Linia Autobusowa Radzymin - Klembów
SPSMS

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

MAPA SERWISU
STATYSTYKA